Provozní podmínky Dětské školy lyžování a SNB a zimního tábora

Odesláním přihlášky prostřednictvím webu www.aloha-spirit.cz souhlasíte s níže uvedenými podmínkami, za kterých budete konzumovat lektorské služby firmy Mgr. Jiří Jára, Lesní 30, 370 06 České Budějovice, IČ 747 22 263, DIČ CZ7906121212.

1) Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s podmínkami, za kterých jsou firmou Mgr. Jiří Jára poskytovány lektorské služby, konkrétně výuka lyžování/snowboardingu, tak, jak jsou prezentovány na webových stránkách, a zavazujete se uhradit jejich cenu, na kterou Vám bude vystavena řádná faktura se splatností 7 dní.

2) Výuka lyžování a snowboardingu probíhá v předem stanovených termínech ve skiareálu Mitterdorf, Německo. Termíny výuky mohou být ze strany firmy Mgr. Jiří Jára jednostranně měněny, a to na základě nevhodných klimatických podmínek, které by znemožňovaly řádný průběh výuky. Současně může být, ze stejného důvodu, měněno taktéž místo konání výuky. O jakýkoliv změnách je Vás Mgr. Jiří Jára povinen předem informovat.

3) Jestliže nedojde k realizování výuky lyžování/snowboardingu v předem stanovených termínech, budou určeny termíny náhradní (zpravidla následující sobota nebo neděle), o určení náhradních termínů je Vás Mgr. Jiří Jára povinen informovat. V případě, že Mgr. Jiří Jára nebude schopen zajistit realizaci všech dohodnutých termínů výuky, ani realizovat náhradní termíny výuky tak, aby byl realizován plný počet uhrazených lekcí, je Vám povinen vrátit částku odpovídající nerealizovaným lekcím výuky.

4) Jestliže se nebudete moci plánované výuky zúčastnit například při nachlazení apod., jste povinni toto neprodleně oznámit, a to na email info@aloha-spirit.cz. Kurzovné za uhrazené lekce nelze v tomto případě z organizačních důvodů vracet, a to ani částečně a ani formou náhrady.

Výjimku tvoří tyto případy:

a) oznámíte zrušení účasti na kurzu 14 kalendářních dní před prvním plánovaným termínem výuky, bude kurzovné navráceno v plné výši.

b) v případě, že ještě před zahájením kurzu oznámíte, že se některé z lekcí nebudete moci zúčastnit, lze tuto v případě volné kapacity nahradit na vypsané bonusové lekci.

5) Upozorňujeme, že v souvislostí s pandemií covid-19 jsme povinni řídit se nařízeními vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice.  

Děkujeme za pochopení.

Loading...